Donasi yang masuk : Rp 12.702.000,00

Kekurangan dana Rp 33.442.000,00

 

 

NB :
Jika ada dana dari donatur yang belum masuk ke laporan bisa konfirmasi ulang

Donasi Keramik

No Tanggal Nama  Jumlah 
1 4/11/2023 Marno 103.000,00
2 4/11/2023 Tri Susanti 200.000,00
3 4/11/2023 Hamba Allah 500.000,00
4 4/11/2023 Winarsih 200.000,00
5 4/11/2023 Siti Aesah Bira Miakeni 412.000,00
6 6/11/2023 Trisno 250.000,00
7 6/11/2023 Prayit 103.000,00
8 6/11/2023 Ahmad Fatih 103.000,00
9 7/11/2023 Hamba Allah 1.250.000,00
10 8/11/2023 Tia Andani 250.000,00
11 09/11/2023 Joko Nugroho 250.000,00
12 09/11/2023 Ismah Triasih 260.000,00
13 09/11/2023 Ratih Puspita Sari 103.000,00
14 09/11/2023 Aminah 206.000,00
15 09/11/2023 Rachman Faoji 1.000.000,00
16 09/11/2023 Sutarno 300.000,00
17 09/11/2023 Dewi Umbari 103.000,00
18 10/11/2023 Hamba Allah 203.000,00
19 09/11/2023 Hesti Wijayanti 103.000,00
20 10/11/2023 Sabarudin 310.000,00
21 11/10/2023 Tumirah  206,000.00
22 11/10/2023 Wiwit Puji Widodo 103,000.00
23 11/10/2023 Pengurus Ponpes Ibnu Taimiyyah 1,356,000.00
24 11/10/2023 Indah Winarsih Panglipu 103,000.00
25 11/10/2023 Mohamad Hidayat 103,000.00
26 11/11/2023 Hamba Allah 150,000.00
27 11/11/2023  Edy Fathil Anwar 1,000,000.00
28 11/11/2023 Suryani 206,000.00
29 11/11/2023 Hamba Allah 100,000.00
30 11/14/2023 Aditya Mulia 2,000.00
31 11/14/2023 Hamba Allah 1,000,000.00
32 11/16/2023 Adnan 500,000.00
33 11/16/2023 Sutinah 206,000.00
34 11/17/2023 Aditya Mulia 2,000.00
35 11/19/2023 Aditya Mulia 2,000.00
36 11/21/2023 Unaisah Annajiyah 1,000,000.00
37 11/24/2023 Dasikun 50,000.00
38 11/24/2023 Firdaus Eno Setiawan 20,000.00
39 11/24/2023 Aisyiyah Nur Jamil 100,000.00
40 11/29/2023 Juni Susanto 50,000.00
41 11/30/2023 Alvita Dyah Ermawati 40,000.00
42 12/01/2023 Hamba Allah 200,000.00
43 12/1/2023 Hamba Allah 50,000.00
44 12/01/2023 Faihanah 150,000.00