Pertemuan Wali Santri

Susunan Acara Pertemuan Wali Santri PP Ibnu Taimiyyah

Tgl 02 Januari 2022

1. Jam 10.00- 10.10. MC
Membuka acara, Ustadz Abu Faiz.

2. 10.10 – 10.20
Sambutan Mudir ‘Am

3. 10.20 – 10.30
Sambutan Perwakilan Wali Santri.

4. 10.30. – 10.40
Sambutan Yayasan Ustadz Akhmad Yuswaji, Lc

5. 10.40 – 11.45
Sambung Rasa. Bersama moderator Ustadz Abu Fata.

6. 11.45. – 11.50.
Penutupan oleh MC